Tersine Mühendislik

Tersine Mühendislik, bir makineyi veya nesneyi kopyalamak veya gelistirmek amacıyla veya çalısma prensibini belirlemek amacıyla parçalara ayırmak olarak da tarif edilmektedir. Bu tarif, özde yanlıs olmamakla birlikte eksiktir. Tersine Mühendislik, var olan bir nesnenin tasarım bilgilerinin bulunmadıgı durumlarda,nesneyi yeniden üretebilmek veya gelistirebilmek amacıyla, ürünün üç boyutlu uzayda sayısal tasarım bilgilerinin elde edilmesidir.Bilgisayar destekli tasarım (CAD) daha popüler hale geldikçe, tersine mühendislik, 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve diger yazılımlarda kullanılmak üzere, varolan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için kullanılabilir bir metod haline gelmistir.

Ürün gelistirme amacı ile yapılan projelerde üründe üretimden dolayı olusan problemler giderilmekte, üründe yapılacak degisiklikler uygulanıp yeni bir ürün ve gelistirilmis hali müsterilere sunulmaktadır. Otomotiv, dayanıklı tüketim,savunma sanayi ve yan sanayilere ürün gelistirme sürecini kısaltan hassasiyet ve kalite kazandıran bu süreci birçok firma tarafından yaygın olarak kullanmaya baslamıstır.
 

Tersine mühendisligin ortaya çıkmasının en yaygın sebepleri:
• Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi,
• Orijinal tasarımının yetersiz dokümantasyona sahip olması,
• Bir ürünün orijinal üreticisinin artık bulunmaması fakat müsterilerin bu ürüne ihtiyacının olması,
• Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolması veya hiç var olmamıs olması,
• Ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulması,
• Ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin güçlendirilmesi,
• Rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin analiz edilmesi,
• Ürünün performansını ve özelliklerini gelistirmede sonuca götürecek yeni yolların kesfedilmesi,
• Rakip ürünlerin anlasılması ve daha iyi ürünlerin gelistirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metotlarının elde edilmesi,
• Orijinal CAD modelinin degisikliklere ya da güncel üretim yöntemleri için yeterli olmaması,
• Orijinal üretici firmanın ek/yedek parçalar saglamada yetersiz ya da isteksiz olması,
• Orijinal üretici firmanın parça saglamada asırı ücret talep etmesi,
• Modası geçmis parçaların ya da eski üretim islemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle güncellenmesi.
 

Endüstri tersine mühendisligi günümüzde asagıda belirtilen 6 sebepten dolayı kullanmaktadır.
• CAD yazılımlarında modellenmesi zor olan serbest formların olusturulması
• Data aktarımlarında çıkabilen engelleri asmak
• Bir CAD yazılımı ile tasarlanması imkansız veya çok zor olan karmasık geometriye sahip 3D modelleri olusturmak
• Orijinal CAD modeli ile islenen kalıp veya üretilen parça arasındaki uyumsuzlukları gidermek
• Ergonomik tasarım, retro tasarım, aerodinamik gibi alanlarda yenilikleri hızlandırmak
• Bigisayar destekli denetim (CAI, Computer Aided Inspection) ve mühendislik analizleri için kalite ve performansı saglamak.
 

Tersine Mühendisligin Bugünkü Yeri;
Tersine mühendislik terimi, ilgili teknolojilerin haksız rekabet yoluyla orijinal bir tasarımın illegal olarak kopyalanması amacıyla da kullanılıyor olmasından dolayı negatif yönde etkilenmistir. Bugünün üretim  dünyasında ise Tersine Mühendislik kavramı yeni ürünlerin üretilmesi ve eski ürünlerin yeni versiyonlarının tasarlanması için kullanılan bir uygulama olarak geçer. Burada kullanılan "Tersine" (Reverse) terimi dijital ve fiziksel dünyalar arasında yapılan data aktarımının çift yönlülügünden gelmektedir.Tersine Mühendislik Uygulamalarının en önemli elemanları sunlardır,

• Sayısallastırıcı/ tarayıcılar
• Tersine mühendislik yazılımları
• Hızlı prototipleme makineleri

Ürünler gelişen teknolojinin yardımı ile 10 yıl öncesine göre daha formlu hatlara sahip olarak tasarlanmaktadır. Özellikle otomotiv sanayisinde dış görünüşten iç aksamlara ve detaylara kadar tüm parçalar CAD ortamında yüzey modelleme olarak tanımlanan formlu görünüşlere sahip olmaktadır. Günümüzde optik ölçüm teknolojisindeki gelişmeler ile bu formlar kolaylıkla ölçümlendirilebilmektedir.

3D sayısallastırma/tarama sistemleri iki ana gruba ayrılır:
• Temas ederek (Problu) ölçüm ve sayısallastırma/tarama yapan cihazlar
• Temas etmeden ölçüm ve sayısallastırma/tarama yapan cihazlar

  •  Lazerli Tarama Sistemleri
  • Optik Kameralı Tarama Sistemleri

Temaslı Tarama Sistemleri:

Dokunmalı ya da diger adıyla prob’lu sistemler, mekanik kollu sistemler ve CMM’dir.Birkaç eksenli mekanik kolun ucuna takılmıs bir ölçüm probu sayesinde, koordinatları istenen noktaya okundurulan prob ile noktanın koordinatları hassas biçimde ölçülür. Bu sistemlerle yüzey bilgisi degil istenen belirli sayıda noktanın koordinatları elde edilebilmektedir. Problu sistemin dezavantajı, ölçüm alınabilmesi için probun yüzeye degme zorunlulugunun olmasıdır. Bu zorunluluk parçanın karmasık sekilli olması durumunda, istenen degerlerin alınamaması sonucunu doğurabilir.

 

 

 Yorumlar

Bir yorum bırakın

Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır*